Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

Вътрешни правила за организация на учебния процес в условия на епидемична обстановка /Ковид 19/ през учебната 2021/2022г.

Заповед за определяне на критерии за разпределение на техническите средства в условия на кризи при ОРЕС

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (28.10.2021г.)

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (11.11.2021г.)

Заповед за съхранение на антигенни тестове

Заповед за възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от 1-4 клас считано от 16.11.2021г.

График за провеждане на учебни часове в ОРЕС

График за провеждане на присъствени учебни занятия в дните за тестване на учениците от 1-4 клас

График за провеждане на учебни часове за периода от 29.11.2021г. до 10.12.2021г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 08.11.2021 г.)