Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Педагогически колектив

Педагогически колектив

Педагогически колектив

М.  Кондова - директор

Д. Цонева - заместник-директор, учебна дейност

Ж. Мишинева - заместник-директор, учебна дейност

Й. Атанасова - психолог

И. Иванов – педагогически съветник

Г. Ковачев - педагогически съветник

Н. Кръстева - логопед

Д.  Нейчева - старши учител в ГЗПО

Е. Желязкова - старши учител в ГЗПО

Ф. Сали-Пенчева - учител в ГЗПО

К. Главчева-Мангелова - старши учител в ГЗПО

Св. Златева - старши учител в ГЗПО

Е. Тонкова - учител в ГЗПО

Р. Илиева - старши учител в начален етап

К.  Василева - старши учител в начален етап

Г. Иванова - старши учител в начален етап

Р. Христова - старши учител в начален етап

Цв. Тончева- старши учител в начален етап

Р. Минчева - старши учител в начален етап

А. Стоянов - старши учител в начален етап

Н. Желязкова - старши учител в начален етап

Т. Бянова-Христова - старши учител по английски език в начален етап

Ю. Георгиева - учител в начален етап

П. Христов - старши учител в начален етап

Сл. Йорданова - старши учител в начален етап

Д. Петрова- старши учител в начален етап

Д. Христова - старши учител в начален етап

Т. Пенева - учител в начален етап

С. Стоянова - учител в начален етап

Д. Колева - учител в начален етап

Р. Ралева - учител в начален етап

Н.  Георгиева - главен учител в прогимназиален етап, учител по руски език

М.  Янчева - старши учител по български език и литература

П. Куртева - старши учител по български език и литература

Д. Попова - учител по български език и литература

Б. Цонева - старши учител по физика и математика

В. Великова - старши учител по математика

Д. Чавдарова - старши учител по математикаи информационни технологии

Б. Петкова- учител по английски език в прогимназиален етап

Ф. Динкова - учител по биология и ЗО, химия и ООС

Т.  Димитрова - старши учител по музика

М. Ковачева – старши учител по изобразително изкуство

Ст. Стефанов - старши учител по технологии и предприемачество

М. Стоянов - старши учител по физическо възпитание и спорт

В.  Вълков - старши учител по физическо възпитание и спорт

Д. Бурова-Гендова - старши учител по информационни технологии

А. Андреева – учител по география и икономика и история и цивилизации

Зл. Недкова – старши учител по история и цивилизации

И. Костова - старши учител ГЦОУД

Т. Шивачева - старши учител ГЦОУД

М. Христова - старши учител ГЦОУД

Ст. Христов - старши учител ГЦОУД 

Н. Тодорова - старши учител ГЦОУД

Т. Бобчева - старши учител ГЦОУД

Т. Илиева - старши учител ГЦОУД

Цв. Митраджиева - старши учител ГЦОУД

О. Юсеинова - учител ГЦОУД

Д. Арабаджиева -  старши ресурсен учител

Т. Атанасова - старши ресурсен учител