Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Педагогически колектив

Педагогически колектив

Педагогически колектив

М.  Кондова - директор, училище

Д. Цонева - заместник-директор, учебна дейност

Ж. Мишинева - заместник-директор, учебна дейност

Й. Атанасова - психолог, училищен

И. Иванов – педагогически съветник

Г. Ковачев - педагогически съветник

Н. Кръстева - логопед

Д.  Нейчева - старши учител , подготвителна група

Ел. Желязкова - старши учител, подготвителна група

Ф. Сали-Пенчева - учител, подготвителна група

К. Главчева-Мангелова - старши учител, подготвителна група

Св. Златева - старши учител, подготвителна група

Ел. Тонкова - учител, подготвителна група

Р. Илиева - старши учител, начален етап

К.  Василева - старши учител, начален етап

Г. Иванова - старши учител, начален етап

Р. Христова - старши учител, начален етап

Цв. Тончева- старши учител, начален етап

Ат. Стоянов - старши учител, начален етап

Ю. Георгиева -  старши учител, начален етап

П. Христов - старши учител, начален етап

Сл. Йорданова - старши учител, начален етап

Д. Петрова- старши учител, начален етап

Д. Христова - старши учител, начален етап

Т. Бянова-Христова - старши учител по английски език, начален етап

Т. Пенева - учител, начален етап

С. Стоянова - учител, начален етап

Д. Колева - учител, начален етап

Н. Панайотова - учител, начален етап

И. Илиева - учител, начален етап

Н.  Георгиева - главен учител в прогимназиален етап, учител по руски език

М.  Янчева - старши учител по български език и литература

П. Куртева - старши учител по български език и литература

Д. Попова - учител по български език и литература

Б. Цонева - старши учител по математика и физика

В. Великова - старши учител по математика

Д. Чавдарова - старши учител по математика и  КМИТ

Б. Петкова- старши учител по английски език в прогимназиален етап

Ф. Динкова - учител по човекът и природата, химия и ООС

Т.  Димитрова - старши учител по музика

М. Ковачева – старши учител по изобразително изкуство

Ст. Стефанов - старши учител по технологии и предприемачество

М. Стоянов - старши учител по физическо възпитание и спорт

Д. Бурова-Гендова - старши учител по КМИТ

А. Андреева – учител по география и икономика, история и цивилизации

Зл. Недкова – старши учител по история и цивилизации

В. Гаванозов - учител по физическо възпитание и спорт

Ир. Костова - старши учител  в ГЦОУД

Т. Шивачева - старши учител в ГЦОУД

М. Христова - старши учител в ГЦОУД

Ст. Христов - старши учител в ГЦОУД 

Н. Тодорова - старши учител в ГЦОУД

Т. Илиева - старши учител в ГЦОУД

Цв. Митраджиева - старши учител  в ГЦОУД

Д. Арабаджиева -  старши учител, ресурсен

Т. Атанасова - старши  учител, ресурсен