Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Профил на купувача

Профил на купувача

"Доставка на учебни комплекти и учебници за учениците от III-ти и VII-ми клас в  ОУ „Йордан Йовков” – гр.Ямбол за учебната 2018/2019 г.”

Образци на документи

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и по схема „Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения

Предложение за училищни схеми

Предложение за схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

ОУ "Йордан Йовков"- гр.Ямбол обявява обществена поръчка с предмет Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала (и достъп до ЕЧ учебници) за безвъзмездно ползване от децата от ПГ- 6 годишни и учениците от  1 до 7  клас за учебната 2020–2021 година по обособени позиции:

Обособена позиция 1 : "Просвета– София" АД

Обособена позиция 2: "Клет България" ООД

Обособена позиция 3: "Бит и техника" ООД     

Решение за откриване на процедурата