Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

„Всеки, който помни годините си в училище, помни учителите си, а не методите и техниките на преподаване. Учителят е сърцето на образователната система.”    

 Сидни Хук, философ, (1902-1989)

ОУ ”Йордан Йовков”

гр. Ямбол

e създадено през учебната 1988/89 г. на базата на съществуващото от 1972 г. начално училище. От тогава то се помещава в настоящата сграда.

Днес училището е със свой облик и традиции, градени в продължение на вече три десетилетия. То се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен: начален и прогимназиален етап.