Педагогически колектив

Педагогически колектив

Мима Костадинова Кондова - директор

Диана Димитрова Цонева - заместник-директор учебна дейност

Жана Ангелова Мишинева - заместник-директор учебна дейност

Йорданка Велчева Атанасова - психолог

Иван Тодоров Иванов – педагогически съветник

Георги Димитров Ковачев - педагогически съветник

Николина Петкова Кръстева - логопед

Пенка Стоянова Иванова - старши учител в ПГ

Дора Иванова Нейчева - старши учител в ПГ

Елена Василева Желязкова - учител в ПГ

Марийка Стоева Попова - учител в ПГ

Теодора Дякова Илиева–  учител в ПГ

Татяна Гроздева Бобчева - учител в ПГ

Румяна Димова Илиева - старши учител в начален етап

Станка Русева Георгиева - старши учител в начален етап

Койна Вълева Василева - старши учител в начален етап

Герга Димитрова Иванова - старши учител в начален етап

Таня Люцканова Шивачева -старши учител в начален етап

Росица Вълкова Христова - старши учител в начален етап

Димитринка Тодорова Арабаджиева - старши учител в начален етап

Виолета Желязкова Ангелова - старши учител в начален етап

Радостина Димитрова Минчева - старши учител в начален етап

Атанас Маринов Стоянов - старши учител в начален етап

Надя Димова Желязкова - старши учител в начален етап

Теодора Ташкова Бянова-Христова - старши учител по английски език в начален етап

Юлия Димитрова Георгиева - учител в начален етап

Петко Христов Христов - учител в начален етап

Цветана Красимирова Вълчева - учител  в начален етап

Доника Петрова Петрова- учител в начален етап

Десислава Ангелова Христова - учител в начален етап

Кръстина Георгиева Петкова - учител в начален етап

Николина Димитрова Георгиева - главен учител в прогимназиален етап, учител по руски език

Янка Тодорова Трендафилова - старши учител по български език и литература

Бонка Стоянова Цонева - старши учител по физика и математика

Валя Гочева Великова - старши учител по математика

Диана Радева Чавдарова - старши учител по математикаи информационни технологии

Нели Тодорова Колева - старши учител по английски език в прогимназиален етап

Златка Тодорова Недкова – старши учител по история и цивилизации

Соня Димитрова Горанова - старши учител по биология и ЗО и химия и ООС

Таня Танева Димитрова - старши учител по музика

Румен Димитров Панайотов – старши учител по изобразително изкуство

Стефан Иванов Стефанов - старши учител по технологии и предприемачество

Михаил Атанасов Стоянов - старши учител по физическо възпитание и спорт

Вълко Иванов Вълков - старши учител по физическо възпитание и спорт

Петя Димитрова Куртева - учител по български език и литература

Милена Иванова Янчева - учител по български език и литература

Десислава Ангелова Бурова-Гендова - учител по информационни технологии

Анелия Андреева Андреева – учител по география и икономика и история и цивилизации

Миглена Вълканова Иванова – учител по изобразително изкуство

Ирина Генова Костова - учител по информационни технологии

Мариана Янева Христова - старши учител ГЦОУД

Нели Георгиева Тодорова -  учител ГЦОУД

Данка Радкова Кинова - старши учител ГЦОУД

Стойчо Вълчев Христов - старши учител ГЦОУД

Слава Дочева Йорданова - старши учител ГЦОУД

Радка Димова Димитрова - ресурсен учител

Таня Димова Атанасова - ресурсен учител