Педагогически колектив

Педагогически колектив

М.  Кондова - директор

Д. Цонева - заместник-директор учебна дейност

Ж. Мишинева - заместник-директор учебна дейност

Й. Атанасова - психолог

И. Иванов – педагогически съветник

Г. Ковачев - педагогически съветник

Н. Кръстева - логопед

П. Иванова - старши учител в ПГ

Д.  Нейчева - старши учител в ПГ

Е. Желязкова - учител в ПГ

М. Попова - учител в ПГ

Т. Илиева–  учител в ПГ

Т.  Бобчева - учител в ПГ

Р. Илиева - старши учител в начален етап

Ст. Георгиева - старши учител в начален етап

К.  Василева - старши учител в начален етап

Г. Иванова - старши учител в начален етап

Т. Шивачева -старши учител в начален етап

Р. Христова - старши учител в начален етап

Цв. Тончева- старши учител в начален етап

В. Ангелова - старши учител в начален етап

Р. Минчева - старши учител в начален етап

А. Стоянов - старши учител в начален етап

Н. Желязкова - старши учител в начален етап

Т. Бянова-Христова - старши учител по английски език в начален етап

Ю. Георгиева - учител в начален етап

П. Христов - старши учител в начален етап

Цв. Вълчева - старши учител  в начален етап

Сл. Йорданова - старши учител в начален етап

Д. Петрова- учител в начален етап

Д. Христова - учител в начален етап

Кр. Петкова - учител в начален етап

Н.  Георгиева - главен учител в прогимназиален етап, учител по руски език

Я. Трендафилова - старши учител по български език и литература

Б. Цонева - старши учител по физика и математика

В. Великова - старши учител по математика

Д. Чавдарова - старши учител по математикаи информационни технологии

Б. Петкова- старши учител по английски език в прогимназиален етап

С. Горанова - старши учител по биология и ЗО и химия и ООС

Т.  Димитрова - старши учител по музика

Ф. Пенчева – учител по изобразително изкуство

Ст. Стефанов - старши учител по технологии и предприемачество

М. Стоянов - старши учител по физическо възпитание и спорт

В.  Вълков - старши учител по физическо възпитание и спорт

М.  Янчева - старши учител по български език и литература

П. Куртева - старши учител по български език и литература

Д. Бурова-Гендова - старши учител по информационни технологии

А. Андреева – учител по география и икономика и история и цивилизации

Зл. Недкова – старши учител по история и цивилизации

М. Ковачева – учител по изобразително изкуство

И. Костова - учител ГЦОУД

М. Христова - старши учител ГЦОУД

Н. Тодорова -  старши учител ГЦОУД

Д. Кинова - старши учител ГЦОУД

Ст. Христов - старши учител ГЦОУД

Д. Арабаджиева -  старши ресурсен учител

Т. Атанасова - ресурсен учител