Прием

Училищен план-прием за първи и пети клас за учебната 2019/2020 г.