Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Извънкласни дейности

Извънкласни дейности

През учебната 2019/2020г. са сформирани 14 групи  занимания по интереси с ръководители:

Клуб „Аз съм християнче“ - Р. Илиева

Клуб „Български фолклор“ -  Г.  Иванова

Клуб "Работливи ръчички" - К. Василева

Група "Седмоцвет"  - Ст. Георгиева

Клуб  „Работилница за детски усмивки“ -  П. Христов

Група "Дъга"  - Д. Христова

Клуб ,,Сръчко''  - Д. Кинова

Клуб ”Млад предприемач”  - Н. Тодорова

Клуб „ Вълшебна математика“ –Б.  Цонева

Клуб  „В света на информационните технологии“ -  Д. Чавдарова

Клуб "Приятели на книгата“ -  Н. Георгиева

Клуб "Кариера" -  Св. Карапачова

Музикално-сценична група “Йо-хо-хо“ - Т. Димитрова

Мажоретен състав "Цвети" - Цв. Митраджиева-Вълчева

През учебната 2020/2021г. са сформирани 13 групи занимания по интереси с ръководители:

Клуб "Арт ателие" - Ф. Сали-Пенчева

Клуб "Млад предприемач" - Н. Тодорова

Клуб "Родна стряха" - Ст. Георгиева

Клуб "Заедно можем" - П. Христов

Клуб "Чуден Свят" - Д. Христова

Клуб "Аз съм християнче" - Р. Илиева

Клуб "Кариера" - Св. Карапачова

Клуб "В света на религиите" - Ан. Андреева

Клуб "Приятели на книгата" - Н. Георгиева

Клуб "Приказен свят " - Г. Иванова

Клуб "Фотосвят" - Й. Танев

Клуб "Живей здравословно" - К. Василева

Мажортен състав "ЦВети" - Цв. Митраджиева