Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Извънкласни дейности

Извънкласни дейности

През учебната 2020/2021г. са сформирани 13 групи занимания по интереси с ръководители:

Клуб "Арт ателие" - Ф. Сали-Пенчева

Клуб "Млад предприемач" - Н. Тодорова

Клуб "Родна стряха" - Ст. Георгиева

Клуб "Заедно можем" - П. Христов

Клуб "Чуден Свят" - Д. Христова

Клуб "Аз съм християнче" - Р. Илиева

Клуб "Кариера" - Св. Карапачова

Клуб "В света на религиите" - Ан. Андреева

Клуб "Приятели на книгата" - Н. Георгиева

Клуб "Приказен свят " - Г. Иванова

Клуб "Фотосвят" - Й. Танев

Клуб "Живей здравословно" - К. Василева

Мажортен състав "ЦВети" - Цв. Митраджиева