Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

СЪОБЩЕНИЕ

  • 06/06/2022 14:09
  • |
  • 0 коментара

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на плана за квалификация на педагогическите специалисти се организира обучение

Тема: „Компетентностният подход в обучението“

Съдържателни аспекти на програмата:

  • Същност и роля на компетентностния подход в обучението.
  • Методически идеи и стратегии за формиране на компетентности в обучението.
  • Дидактически технологии за формиране на компетентности в обучението.
  • Видове компетентности. Основни подходи за формиране на ключови компетентности чрез обучението по различни учебни предмети.

Програмата е одобрена със заповед № РД09-250 / 03.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката в частично присъствена форма на обучение и със заповед № РД09-250 / 03.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката в присъствена форма на обучение, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Продължителност на обучението: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Форма на провеждане: Частично присъствена

Място на провеждане: Гранд хотел „Поморие“, гр.Поморие

Дата на провеждане: 17 – 18 юни 2022 г.

Обучителна организация: РААБЕ

Брой на педагогическите специалисти заявили  желание за участие: 54