Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Обява за заемане на длъжност Експерт

  • 05/05/2021 12:53
  • |
  • 0 коментара

ОБЯВА 

ОУ "Йордан Йовков" - град Ямбол обявява прием на документи за заемане на длъжност:

1.  Експерт "Образователни дейности" за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището - тук

2. Експерт "Образователни дейности" за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти - тук

за изпълнение на проект BG 05M2OP001-3.017-0037-C01 "Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда".