Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Активно приобщаване към системата на предучилищното образование

Активно приобщаване към системата на предучилищното образование

Проект „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование“ – стартира на 28.10. 2019 г. Провеждат се педагогически ситуации по български език и литература с деца на 5 и 6 години.

5 г. – 19 деца, разпределени в 3 групи. Ръководители: Марийка Попова, Теодора Илиева, Татяна Бобчева

6 г. – 12 деца, разпределени в 2 групи. Ръководители: Пенка Иванова и Елена Желязкова